Festival ĐCTT Bạc Liêu 01A : giới thiệu tác phẩm của Trọng Nguyễn và Yên Lang


Published on Apr 25, 2014
Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014.
Giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của soạn giả Trọng Nguyễn & Yên Lang.
20h00 – 24/04/2014 Trực tiếp truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s