Festival ĐCTT Bạc Liêu 03


Published on Apr 30, 2014
Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014.
Lễ Bế mạc và chương trình nghệ thuật bế mạc Festival.
20h00 – 29/04/2014 Trực tiếp truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu.

00:30 Mở Màn
58:00 Hành Trình Trên Đất Phù Sa
1:03:30 LK Câu Hò Điệu Lý
1:23:45 Cập Bến Liêu Giang
1:42:00 Biển Sáng Tình Anh
1:46:30 Gần Lắm Trường Sa
1:57:30 Out

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s