Khai mạc “Không gian đờn ca tài tử Nam bộ”, festival đờn ca tài tử 2014, Bạc Liêu


Published on Apr 25, 2014
Lần đầu tiên đại diện đờn ca tài tử của 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam đã hội ngộ, giao lưu tại chương trình “Không gian đờn ca tài tử Nam bộ” chính thức khai mạc tại tỉnh Bạc Liêu chiều 24 — 4
► Subscribers _ Like __ Share New Video Clip Daily: http://bit.ly/Giaitri6oGiay. Thank you!
► Bạn có thể gởi Video đặc sắc của mình theo địa chỉ Email: giaitri60giay@gmail.com, những Video có giá trị sẽ nhận được phí nhuận bút. Trân trọng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s