TRẦN DUY VÂN : Dân ca ví, giặm và những âm thanh mới


Dân ca ví, giặm và những âm thanh mới

QĐND – Thứ bảy, 10/05/2014 | 22:25 GMT+7

QĐND – Đã tròn một năm kể từ ngày Hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được trình lên UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Thời gian qua, nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca ví, giặm đã tạo sức lan tỏa sâu rộng. Trong hai ngày 14 và 15-5 tới đây, Hội thảo Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca trong xã hội đương đại-trường hợp dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh” được tổ chức sẽ góp thêm tiếng nói và hướng đi cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản độc đáo này.

100513ha54205231220

Một buổi sinh hoạt của CLB dân ca xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Nguyệt

Những thanh âm mới cho dân ca ví, giặm

Đầu năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Thông tư về việc kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể và lập Hồ sơ Di sản văn hóa đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khi đó, người ta mới sực nhớ ra dân ca ví, giặm bản thân nó đã ra đời, tồn tại sống động trong cuộc sống lao động, sinh hoạt thường ngày của người dân bản địa. Thế nhưng, nó chưa được tìm hiểu, nghiên cứu và bảo tồn xứng tầm và do nhiều yếu tố khách quan hay chủ quan mà ví, giặm còn có nguy cơ mai một.

Tuy nhiên, chỉ qua một thời gian ngắn, đến nay, có thể nói loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này đã sống dậy trong lòng nhân dân. Đáng mừng là chỉ sau hai năm (tính từ cuối năm 2012 đến nay), phong trào gìn giữ, truyền dạy dân ca ví, giặm tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã thực sự tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Với nhiều chủ trương, chính sách đúng, cho đến nay, theo thống kê mới nhất của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản văn hóa Dân ca xứ Nghệ (tháng 4-2014), chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 80 câu lạc bộ (CLB) dân ca ví, giặm với sự tham gia sinh hoạt của gần 1.400 thành viên. Sức ảnh hưởng của các CLB dân ca ví, giặm đang lớn dần và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, ủng hộ của cả cộng đồng.

Bên cạnh những làn điệu dân ca truyền thống, thời gian qua, nhiều làn điệu và lời mới đã được sáng tạo. ông Nguyễn Ngọc ất, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản văn hóa Dân ca xứ Nghệ cho biết: “Trong hai năm gần đây, chúng tôi thường xuyên cử cán bộ bám sát các địa phương, quan tâm, nghiên cứu và sưu tầm các biến thể của làn điệu, câu hát. Trong quá trình đó, nhiều làn điệu mới, hoặc cách đặt lời mới cho dân ca ví, giặm cũng được chúng tôi ghi nhận; nhiều hình thức diễn xướng mới như: Trên sân khấu, trong các dịp lễ hội, đám cưới… những làn điệu ví, giặm cũng được cất lên. Đây là những thanh âm mới phù hợp với đương đại, tiếp thêm sức sống cho dân ca ví, giặm”.

100513ha53205232376

Liên hoan dân ca ví, giặm lần thứ hai tại Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Hoài

Giá trị văn hóa cần gìn giữ, trao truyền

Năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và từ đó xúc tiến xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đã tròn một năm tính từ thời điểm Hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được gửi đến UNESCO. Theo lộ trình, trong năm 2014, UNESCO sẽ thảo luận và đưa ra quyết định phê chuẩn đối với Di sản dân ca ví, giặm. Mặc dù vẫn còn chờ đợi và hy vọng, song điều đó cho thấy, giá trị của dân ca ví, giặm đối với đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng và đối với vốn văn hóa truyền thống đã được nhìn nhận và đánh giá một cách xứng tầm.

Nghệ nhân Võ Thị Vân (50 tuổi), CLB dân ca ví, giặm xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương chia sẻ: Gia đình tôi có 3 thế hệ hát ví, giặm. Bản thân tôi học hát khi còn bé. Việc gìn giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Song, đây là việc cần làm và đòi hỏi không chỉ riêng những nghệ nhân chúng tôi mà còn cả sự chung tay của chính quyền địa phương. Còn trước mắt, các CLB của chúng tôi ngoài việc góp phần tạo sân chơi cho những người yêu dân ca ví, giặm thì hơn hết, đây là nơi truyền dạy ví, giặm cho các thế hệ sau phù hợp và hiệu quả nhất.

Để ví, giặm sống trong xã hội đương đại

Giá trị của dân ca ví, giặm đã được khẳng định trong đời sống. Tuy nhiên, với sự thay đổi của xã hội đương đại thì vấn đề cấp bách cũng được đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví, giặm. Trên thực tế, mỗi một loại hình nghệ thuật hay kể cả các giá trị văn hóa dân gian ra đời và tồn tại, đòi hỏi phải có một môi trường đặc biệt gắn liền với nó. Một giá trị văn hóa chỉ ra đời và tồn tại khi có chủ thể văn hóa và môi trường văn hóa. Thế nhưng ngày nay, với sự biến đổi không những của đời sống xã hội, nhiều giá trị văn hóa không có chỗ đứng bởi môi trường tồn tại không còn. Điều đó đặt ra yêu cầu cần tạo ra “môi trường sống” cho các giá trị văn hóa. Có như vậy mới gìn giữ và làm sống dậy giá trị văn hóa mà trong đó ví, giặm cũng không nằm ngoại lệ.

Bên cạnh đó, việc lắng nghe, nắm bắt thực tiễn và lắng nghe chính những chủ thể giá trị văn hóa tại địa phương “hiến kế” là việc cần chú trọng. Giáo sư Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam cũng đồng quan điểm này: “Hiện nay, chúng tôi cử chuyên gia xuống thực địa tại địa bàn để thường xuyên ghi nhận các ý kiến, đóng góp của chính những người dân ở các địa phương có dân ca ví, giặm để kịp thời nắm bắt ý kiến, góp phần đưa tiếng nói của người dân đến với các nhà khoa học, cùng tham gia vào công tác gìn giữ vào bảo tồn vốn quý của di sản văn hóa độc đáo này trong xã hội đương đại”.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết: “Chính quyền đã đưa dân ca vào trường học, dạy dân ca trên phát thanh truyền hình. Mạng lưới CLB dân ca đã được thành lập. Chú trọng các hoạt động dân ca ví, giặm. Ngoài những làn điệu gốc, sân khấu hóa thì nhiều ca khúc đã lấy chất liệu để sáng tác được thể hiện thành công. Cũng thông qua tuyên truyền, giáo dục, lớp trẻ cũng có sự đam mê, hiểu và yêu các làn điệu dân ca. Ví, giặm trở thành niềm tự hào của mỗi người con xứ Nghệ”.

Dân ca ví, giặm cũng như nhiều giá trị văn hóa khác của dân tộc cần được gìn giữ và phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng đương đại. Từ đây, tạo nên một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc kết tinh thành sức mạnh nội sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Điều đó cũng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9, khóa XI đang diễn ra: “Ngày nay, văn hóa còn được coi như một yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, dân tộc. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cách mạng Việt Nam…”.

Quá trình xây dựng Hồ sơ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại:- Ngày 30-6-2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Thông tư kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học. Từ đó, UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm kê và lập hồ sơ.

– Ngày 27-12-2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL đưa dân ca ví, giặm vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

– Ngày 5-12-2012, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lập Hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trình UNESCO công nhận là Di sản văn văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

– Ngày 28-3-2013, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có Văn bản số 466/TTg-KGVX đồng ý cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ trình UNESCO.

– Ngày 2-4-2013, Hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được gửi tới UNESCO đề nghị xem xét công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

TRẦN DUY VĂN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/dan-ca-vi-giam-va-nhung-am-thanh-moi/301039.html

DUY HƯNG : BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA DÂN CA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH


 

Bảo tồn và phát huy giá trị của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Toàn cảnh cuộc họp báo

Toàn cảnh cuộc họp báo
Vừa qua, tại Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Sở VHTTDL 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca trong xã hội đương đại (trường hợp Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh)”. Hội thảo sẽ được tổ chức tại Thành phố Vinh, Nghệ An trong 2 ngày từ 14-15/5. GS. TS Nguyễn Chí Bền – Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã chủ trì cuộc họp báo.

GS. TS Nguyễn Chí Bền cho biết: Hội thảo sẽ có sự tham gia của 20 nhà khoa học, chuyên gia về văn hóa phi vật thể quốc tế, các chuyên gia của Uỷ ban UNESCO đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung Quốc,  Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Nga, Nhật Bản, Pháp, Mỹ,Thuỵ Sĩ…, cùng hơn 70 học giả Việt Nam là các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…. 

Chương trình Hội thảo diễn ra trong hai ngày: Trong ngày đầu (14-5), các học giả trong nước, quốc tế sẽ đi tham dự sinh hoạt và truyền dạy dân ca Ví , Giặm tại Câu lạc bộ Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An và tham gia diễn xướng dân ca Ví, Giặm phường Nón tại Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ngày thứ hai (15-5), Ban tổ chức sẽ chia toàn bố số học giả tham gia thành bốn tiểu ban để cùng trình bày về các nội dung: Giá trị của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và Vấn đề Bảo tồn Dân ca Ví, Giặm hiện nay ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể là di sản Văn hoá thế giới trong xã hội đương đại, của một số địa phương:  Hát Xoan- Phú Thọ,  Dân ca quan họ Bắc Ninh, ca Huế… 

GS.TS Nguyễn Chí Bền nhấn mạnh: Nét mới của Hội thảo lần này sẽ tập trung “ Thảo” chứ không” Hội” , tức là các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những vần đề liên quan về ý nghĩa, giá trị , phương thức bảo tồn, phát huy giá trị của Ví , Giặm. Đồng thời tại Hội thảo, các nghệ nhân hát Ví, Giặm được trình diễn, phát biểu cảm nhận của mình về hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Duy Hưng

http://www.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/63848/Bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-cua-Dan-ca-Vi-Giam-Nghe-Tinh

HẢI YẾN : GS. TS. Nguyễn Chí Bền: ‘Dân ca ví, giặm gắn bó với người Nghệ Tĩnh như hình với bóng’


GS. TS. Nguyễn Chí Bền: ‘Dân ca ví, giặm gắn bó với người Nghệ Tĩnh như hình với bóng’

Chủ Nhật, 11/05/2014 08:18


(Thethaovanhoa.vn) – Vừa qua, buổi họp báo Hội thảo Khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại” (trường hợp dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh) đã được Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam 
(Viện VHNTVN) kết hợp Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh tổ chức.

Chủ trì buổi họp báo, GS. TS. Nguyễn Chí Bền (Viện trưởng Viện VHNTVN) đã thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo vào ngày 14 – 15/5 tại TP. Vinh, Nghệ An. Phát biểu về giá trị của dân ca ví, giặm trong xã hội đương đại, GS. Bền nhấn mạnh vai trò của loại hình nghệ thuật dân gian này trong đời sống tinh thần trong cộng đồng từ xưa đến nay và nhận xét: “Dân ca ví, giặm gắn bó với người Nghệ Tĩnh như hình với bóng”.

Từ việc trân trọng và mong muốn bảo tồn những giá trị truyền thống lâu đời của dân ca ví, giặm, GS. TS. Nguyễn Chí Bền cho biết Viện VHNTVN cùng UBND hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh đã cố gắng rất nhiều để hoàn tất hồ sơ trình lên UNESCO về việc công nhận dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 31/3 vừa qua.

Với vai trò Trưởng Ban tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại”, GS. Bền cho biết:

“Chủ trương của BTC lần này là đưa các học giả trong và ngoài nước đến tham dự sinh hoạt và truyền dạy dân ca ví, giặm cũng như diễn xướng dân ca ví, giặm ở cộng đồng dân cư Nghệ Tĩnh chứ không phải ở nhà hát của các đoàn nghệ thuật”.

GS. TS. Nguyễn Chí Bền (trái), Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì buổi họp báo.


Xuất phát từ mong muốn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có được cái nhìn chân thực và cảm nhận rõ nét nhất về giá trị to lớn và quý báu từ ngàn đời nay của loại hình nghệ thuật dân gian này, BTC Hội thảo đã lên kế hoạch tổ chức buổi giao lưu giữa các đại biểu với CLB Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An và CLB Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Tổ chức buổi diễn xướng dân ca ví, giặm tại cộng đồng cũng như buổi hội thảo vào hai ngày 14 – 15/5, Viện trưởng Viện VHNTVN cho biết BTC luôn chờ đợi và sẵn sàng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, tiếng nói của các học giả, nhà quản lý hay cộng đồng về vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại, để ví, giặm Nghệ Tĩnh xứng tầm với danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.


Buổi họp báo được tổ chức tại Hội trường tầng 3, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

 

“Tôi hy vọng Hội thảo Khoa học Quốc tế lần này sẽ là một buổi “thảo” chứ không phải “hội”. Đây sẽ là cơ hội để các nhà nghiên cứu trình bày quan điểm qua tham luận của mình nên BTC đã phân chia 83 bài báo cáo thành 4 tiểu ban để đảm cho tất cả các nhà khoa học có thể thể hiện hết được suy nghĩ của bản thân”, GS. TS. Nguyễn Chí Bền chia sẻ.

Ông cho biết, hành trình làm hồ sơ đề xuất ví, giặm Nghệ Tĩnh lên UNESCO không hề đơn giản và đặc biệt phải đảm bảo yếu tố “bản thân loại hình nghệ thuật dân gian này có xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể hay không”.

“Hồ sơ này như một bài thi, mà đã là bài thi thì phải chất lượng”, Viện trưởng Viện VHNTVN so sánh.

GS. Bền nói hồ sơ của dân ca ví, giặm gồm hai bản tiếng Anh và tiếng Pháp. Đùa vui về đặc trưng phương ngữ Nghệ Tĩnh, ông dí dỏm: “Chúng tôi có nói đùa với nhau rằng thực hiện kế hoạch này, chúng ta phải chấp nhận hai lần dịch, một lần dịch từ tiếng Nghệ sang tiếng phổ thông và từ tiếng phổ thông sang ngoại ngữ”.

GS. TS. Nguyễn Chí Bền chia sẻ thêm, việc tổ chức hội thảo và chấm hồ sơ của UNESCO là hai vấn đề độc lập và hoàn toàn khác nhau nhưng Hội thảo Khoa học Quốc tế vào ngày 14 – 15/5 vẫn có vai trò to lớn trong việc quảng bá giá trị quý báu của ví, giặm Nghệ Tĩnh tới cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế cũng như phát huy, bảo tồn loại hình dân gian này.

GS. Bền cũng cho biết tất cả các bài tham luận được trình bày sẽ được biên tập kỹ lưỡng để xuất bản thành kỉ yếu Hội thảo.

HẢI YẾN

http://m.thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/gs-ts-nguyen-chi-ben-dan-ca-vi-giam-gan-bo-voi-nguoi-nghe-tinh-nhu-hinh-voi-bong-n20140510100525383.htm

 

NGÔ KIÊN : Họp báo Hội thảo khoa học quốc tế về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh


Họp báo Hội thảo khoa học quốc tế về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn)-Ngày 9/5, tại Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức Họp báo Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại (trường hợp dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh)”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền – Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Về phía Nghệ An, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở VH-TT, DL, NSƯT Nguyễn Ngọc Ất – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ, đại diện các cơ quan chuyên môn của Sở VH-TT,DL tham dự.

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo

Buổi họp báo cung cấp thông tin, giới thiệu về mục đích, nội dung trọng tâm và những nét mới của hội thảo khoa học quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 14-15/5/2014 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giáo sư
Giáo sư Nguyễn Chí Bền phát biểu tại cuộc họp

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Chí Bền cho biết: Ban tổ chức đã nhận được 83 tham luận khoa học tham dự hội thảo, trong đó có 17 tham luận của các học giả đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Bỉ, Lào, Pháp, Uganda, Thụy Sĩ, Mỹ, Indonesia, Đài Loan. Ngoài nội dung trình bày tham luận, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, các diễn giả sẽ trực tiếp về nghe sinh hoạt diễn xướng và truyền dạy dân ca ví, giặm xứ Nghệ tại cộng đồng ở CLB Ngọc Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) và Phù Việt (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Giáo sư Nguyễn Chí Bền trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An:

 
 

Việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế vào trung tuần tháng 5 năm nay tại Nghệ An nhằm tạo cơ hội để các học giả quốc tế cùng tập trung nhận diện, đánh giá rõ hơn giá trị dân ca ví, giặm. Hội thảo là dịp để nghe kinh nghiệm của các học giả, các nhà quản lý văn hóa về bảo tồn, quản lý di sản quốc tế và trong nước nhằm phục vụ cho việc xây dựng chương trình hành động để bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong xã hội đương đại. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá sâu rộng hơn giá trị dân ca ví, giặm xứ Nghệ đến với cộng đồng quốc tế.

Ngô Kiên

http://www.baonghean.vn/xa-hoi/van-hoa/201405/hop-bao-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-ve-dan-ca-vi-giam-nghe-tinh-482338/