Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 6 – Long Dang – Tan Khoa.wmv


Uploaded on Aug 27, 2011
Bài bản nhạc Tài tử 6
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Điệu: Long Đăng
Tấn Khoa đờn cò
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s