Cùng trải nghiệm đàn guitar, VIETNAM


Ajoutée le 4 févr. 2014
Đàn guitar ngày nay được sử dụng trong rất nhiều thể loại nhạc khác nhau, âm thanh của tiếng đàn không thể lẫn với các nhạc cụ khác được. Chương trình lần này chúng ta sẽ cùng YaSuy và Quý Bình trải nghiệm cách làm đàn như thế nào nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s