Đàn Cò do Ngô Hồng Quang sáng tác và trình bày , VIETNAM


Mise en ligne le 1 sept. 2011
Thật thú vị khi 5 Đàn Cò (Đàn Nhị) Việt Nam có thể hòa cùng nhau khá hiệu quả mà không cần tới sự hỗ trợ của các khí nhạc phương Tây và nhạc cụ điện tử. Tác phẩm: Đàn Cò. Sáng tác, phối âm và dàn dựng: Ngô Hồng Quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s