Độc tấu Đàn tranh: Mùa Thu Quê Hương – NS. Hải Phượng, VIETNAM


Ajoutée le 18 nov. 2013
Sáng tác: NGƯT. Phạm Thúy Hoan
Biểu diễn: NS. Hải Phượng.

Tác phẩm ca tụng cảnh đẹp mùa thu quê hương với hai tính chất nổi bật: trữ tình và hào hùng.
Bản nhạc được viết trên điệu ngâm sa mạc, dựa trên hai câu thơ của thi hào Nguyễn Du:

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.


NGƯT. Phạm Thúy Hoan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s