Nhạc vàng -DVD Cố Nhạc sĩ Trúc Phương – Cuộc đời & Sự nghiệp ( 2 giờ 20′ ), VIETNAM


Published on May 23, 2012
Nhạc vàng -DVD Cố Nhạc sĩ Trúc Phương – Cuộc đời & Sự nghiệp ( 2 giờ 20′ )
Cuộc đời Cố Nhạc sĩ Trúc Phương và gần 30 ca khúc bất hủ của ông.
Download AVI files link bên dưới
https://docs.google.com/open?id=0B3Ed…
Vào File, click download, click download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s