TIẾNG TƠ ĐỒNG: Bá Nha Tử Kỳ (P1) do Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh phụ trách, USA


Published on Mar 14, 2014
Khi nói đến những người hiểu nhau, tri âm tri kỷ, thì người ta hay đem đôi bạn Bá Nha Tử Kỳ ra mà ví. TIẾNG TƠ ĐỒNG hôm nay, bởi hai nghệ sỹ Chí Tâm & Ngọc Đan Thanh sẽ cho chúng ta biết rõ thêm về sự tích đáng quý này, mà người đời vẫn luôn ca ngợi.

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirecTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact Direct TV or your local cable providers.

© Saigon Broadcasting Television Network (SBTN): http://sbtn.net
© Youtube: http://youtube.com/SBTNOfficial
© Facebook: http://facebook.com/SBTNOfficial
© Twitter: http://twitter.com/SBTNOfficial

Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843
Email: sbtn@sbtn.tv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s