TIẾNG TƠ ĐỒNG: Bá Nha Tử Kỳ (P2) do Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh phụ trách, USA


Published on Mar 22, 2014
Trở lại với sự tích Bá Nha Tử Kỳ phần hai. Ngày hôm nay, TIẾNG TƠ ĐỒNG sẽ kể cho chúng ta biết rõ thêm về câu chuyện này. Vì sao mà người đời thường hay ca ngợi, vẫn luôn truyền miệng, và gọi những người bạn thân thiết, luôn gắn kết với nhau là đôi bạn tri âm tri kỷ. Kính mời quý vị cùng theo dõi!

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirecTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact Direct TV or your local cable providers.

© Saigon Broadcasting Television Network (SBTN): http://sbtn.net
© Youtube: http://youtube.com/SBTNOfficial
© Facebook: http://facebook.com/SBTNOfficial
© Twitter: http://twitter.com/SBTNOfficial

Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843
Email: sbtn@sbtn.tv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s