NHÀ BÁC HỌC PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ (1837-1898)


Bác Học Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898)

張永記

truong vinh ky

Tài liệu đầy đủ về Petrus Trương Vĩnh Ký :

http://thienmusic6.free.fr/PetrusTruongVinhKy.htm

Petrus Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học VN về ngôn ngữ, giỏi tiếng Hán, Nôm và Pháp, người đã có công trong phát triển chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên vì là một tín đồ Thiên Chúa nên không được triều đình Huế vinh danh, đến thời kỳ cách mạng dù rằng Cụ Pétrus Ký đã là người thiên cổ nhưng vẫn bị gán cho là theo Pháp. Chúng ta trân trọng tài năng của một nhà bác học Việt Nam đã làm cho chữ quốc ngữ trong sáng ở thời kỳ đầu và trường Trung Học P.Trương Vĩnh Ký Saigon đã đào tạo biết bao thế hệ trí thức và khắp năm châu,  các tài năng từ trường Petrus Ký đã đóng góp rất lớn cho trí tuệ khoa học của cả thế giới chứ không riêng gì VN.

Petrus Trương Vĩnh Ký tên hồi nhỏ là Trương Chánh Ký, sau này đổi tên đệm thành Trương Vĩnh Ký, hiệu Sĩ Tải (士載); là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học, và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.

Ông có tri thức uyên bác, am tường và có cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa cổ kim Đông Tây, nên đương thời ông được giới học thuật Châu Âu liệt vào 18 nhà bác học trên thế giới. Ngoài ra, vì biết và sử dụng thông thạo 27 ngoại ngữ, nên ông trở thành nhà bác học biết nhiều thứ tiếng nhất ở Việt Nam, và đứng vào hàng những người biết nhiều ngoại ngữ bậc nhất trên thế giới.

Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật… Riêng đối với nền báo chí Quốc ngữ Việt Nam, ông được coi là “ông tổ nghề báo Việt Nam”, người đặt nền móng, bởi ông chính là người sáng lập, là Tổng biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên Gia Định báo.

 hoc sinh petrus 1

Học Sinh Petrus Ký

hoc sinh petrus 2 npphuc qvthien

Quách Vĩnh Thiện – Nghiêm Phú Phúc – Núi Sam 1959

hoc sinh petrus 3

Ban nhạc Petrus Ký đi trình diển ở Miền Nam phía Tây. Quách Vĩnh-Thiện trưởng ban nhạc Petrus Ký.

 hoc sinh petrus gia long 4

Ban Nhạc Pétrus Ký – Quách Vĩnh-Thiện … và Ca Sĩ Trường Gia Long – Hoàng Oanh ( Kim Chi ) …

Giáo Sư Âm Nhạc Trường Gia Long ( Cô Giáo Kim Chi ngồi chính giửa ).

 

quachvinhthien@gmail.com