Những Bài Xẩm Hay Nhất Của Nghệ Nhân – NSƯT Hà Thị Cầu, VIETNAM


Ajoutée le 8 févr. 2014

Những Bài Xẩm Hay Nhất Của Nghệ Nhân – NSƯT Hà Thị Cầu:
1. Xẩm Thập Ân
2. Xẩm Ngược Đời
3. Xẩm Huế Tình
4. Xẩm Xoan, Trống Quan
5. Xẩm Nhời Này
6. Xẩm Giọt Nước Cánh Bèo
7. Xẩm Hát Ngược
8. Xẩm Rể Lười
9. Xẩm Sáng Cả Đêm Rằm
10. Xẩm Trương Chi
11. Xẩm Thuốc Phiện
12. Xẩm Anh Khóa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s