Nhạc sư VĨNH BẢO : TRƯỜNG NHẠC SAIGON trước 1975


t

 

TRƯỜNG  NHẠC  SÀIGÒN

 

Trước tiên là Ban Học Âm Nhạc ăn gởi nằm nhờ tại Trường Cao Đẳng MỹThuật Giađịnh, Giám đốc lúc bấy giờ là Họa sỉ LÊ VĂN ĐỆ.

 

Năm 1955, do Công Lịnh  352/GĐ/CL,  Ban Học Âm Nhạc nầy

được tách rời ra, lấy  Nha Kỹ Thuật số 48 đường Phan đình Phùng  (ngõ vào Trương ở đầu đường Phạm đăng Hưng).

 

Tổng Trưởng Bộ Giáo dục lúc nầy là Giáo sư Nguyễn Dương Đôn

 

Trường Nhạc trực thuộc Nha Mỹ thuật Học vụ:

Giám đốc:

 • Ông Nguyễn Văn Bạch, Kỹ sư Cầu đường (École Polytechnique de Paris). Sau đó là
 • ÔngNguyễn Được, Kỹ sư (École Centrale de Paris)
 • Giám đốc sáng lập viên (Directeur – Fondateur)
 • Ông Nguyễn Phụng Michel.

Giám học :

 • Giáo sư Nguyễn Hữu Ba

 

Trường có hai ngành học :

Nhạc Tây phương và Cổ nhạc Việt nam Nam, Trung, Bắc.

Ngành nhạc Tây phương dạy :

Dương cầm, Vĩ cầm, Nhạc pháp, Nhạc sử. Hòa âm.

Thành phần Giáo sư :

 • Dương cầm : Ông Nguyễn Cầu, Ông Võ Đức Thu, Bà Amiel Nguyễn văn Đẩu, Bà Clara Phạm, .
 • Vĩ cầm : Bà Nguyễn Văn Huấn, Ông Nguyễn Văn Giệp, Ông Phạm Gia Nhiêu.

 

 

Ngành Cổ nhạc Nam, Trung, Bắc dạy :

đàn Kìm, đàn Tranh, đàn Cò, đàn Gáo, đàn Tỳ bà, đàn Bầu, đàn Đáy, ỐngTiêu, Ống Sáo..

 

Thành phần Giáo sư :

Miền Nam

 • Đàn Tranh :

Ông Nguyễn Văn Kỳ (Chín Kỳ),

Ông Huỳnh Văn Biểu (Hai Biểu),

Ông Nguyễn Vĩnh Bảo kiêm Trưởng Ban Giáo sư.

Đàn Kìm : Ông Võ Văn Khuê (Hai Khuê).

Đàn Cò : Ông Hà Văn Tân (Chín Trích).

Miền Trung :

     Ông Nguyễn Hữu Ba dạy :

     đàn Kìm, đàn Tranh, đàn Tỳ bà, đàn Cò, đàn Bầu.

Miền Bắc   (chưa có).

 

Theo nghị định Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ban hành ngày 12-04-1956, trường dời về số 112 đường Nguyễn Du (đường Taberd cũ) lấy trụ sở Hội Hòa tấu Nhạc cụ của thời Pháp (Société Philarmonique), và Trường cải tên lại là Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ.

 

Ngày 10-10-1956, trong số 2500 đơn dự thí chỉ lấy 150 nhạc sinh.

 

Danh sách Tổng trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo Dục từ năm 1958 tới năm 1975 :

 • Giáo sư Nguyễn Quang Trình
 • Luật sư Phan Tấn Chức
 • Giáo sư Trần Hữu Thế
 • Bác sỹ Nguyễn Tiến Hỷ – Quốc Vụ Khanh
 • Giáo sư Nguyễn Văn Trường
 • Dược sỹ Ngô Khắc Tĩnh

 

Giám đốc Nha Mỹ Thuật Học vụ  (1956- 1970):

 • Kiến trúc sưLê Văn Lắm và sau đó là
 • Kiến trúc sư Nguyễn Văn Huyện.

 

Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ :

Giám đốc :

 • Giáo sư Nguyễn Phụng Michel. 220px-NguyenPhung

Giám học ngành Nhạc Tây phương» :

         Giáo sư Phạm Gia Nhiêu (Vĩ cầm)

Giám học ngành Cổ Nhạc :

         Giáo sư Nguyễn Hữu Ba

Tổng Giám thị : Giáo sư Hoàng Văn Hường (Hùng Lân)

Giám thị : Nguyễn Văn Trạch, Lý Văn Đồ, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Hữu Phụng, Lê Cao Phan, Võ Minh Đầy.

Thơ ký Văn phòng : Nguyễn Văn Trí, Lê Công Chánh

 

Ngành Nhạc Tây Phương :

 • Dương cầm : Bà Amiel Nguyễn Văn Đẩu, Bà Nguyễn Khắc Cung, Bà Lạc Nhân, Bà Tạ Toàn, Bà Cúc-Xuân, Bà Đỗ Thế Phiệt, Bà Clara Phạm, Ông Võ Đức Thu, Ông Nguyễn Cầu, Ông Nghiêm Phú Phi, Ông Mousny.
 • Vĩ cầm : Bà Nguyễn Văn Huấn, Ông Nguyễn Văn Giệp, Ông Đỗ Thế Phiệt, Ông Nguyễn Khắc Cung, Ông Tạ Toàn, Ông Phạm Gia Nhiêu.
 • Trung Vĩ cầm : Ông Phùng Hán Cao.
 • Hạ Vĩ cầm : Ông Nguyễn Quý Lãm.
 • Đại Vĩ cầm : Bà Barthélémy Phạm Thế Mỹ.
 • Sáo : Ông Vũ Thành.
 • Clarinette : Ông Nguyễn Văn Thành.
 • Trompette :Bà Barthélémy Phạm Thế Mỹ.
 • Tây Ban cầm : Ông Bénito Cruz, Ông Dương Thiệu Tước
 • Măng cầm : Ông Trần Anh Tuấn (Pierre Trần)
 • Nhạc Pháp : Ông Hoàng Văn Hường (Hùng Lân), Ông Nguyễn Cầu, Ông Vũ Văn Tuynh, Bà Thẩm Oánh.
 • Nhạc sử : Cô Bình Minh, Ông Nguyễn Văn Huấn.
 • Hòa âm : Ông Nguyễn Phụng, Linh mục Labbé Ngô Duy Linh.
 • Hợp ca : Ông Hải Linh
 • Dân ca nhạc sử Việt Nam : Ông Ngô Đình Hộ (Lê Thương)

 

Ngành Cổ nhạc :

Giám học :          Giáo sư Nguyễn Hữu Ba (1955 – 1960)

                             Ông Nguyễn Văn Thinh (1961 – 1964)

 

Nhạc Miền Nam:

1280px-VietnameseQuintet

Các giáo sư Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ đồng tấu: Trần Thanh Tâm (đờn kìm), Phan Văn Nghị (đờn cò), Trương Văn Đệ (đờn tam), Vũ Văn Hòa (sáo), và Nguyễn Vĩnh Bảo (đờn tranh

 • Trưởng Ban Giáosư: ÔngNguyễnVĩnhBảo (Tranh)
 • ÔngNguyễnVănThinh (Kìm, Tranh, Tỳbà)
 • ÔngHuỳnhVănBiểu (HaiBiểu) (Tranh)
 • ÔngPhạmVănNghi (Kìm, Tranh, Cò, Gáo)
 • ÔngTrươngVănĐệ (BảyHàm) (Kìm)
 • ÔngNguyễnThếHuyện (TưHuyện) (Cò, Tiêu)
 • ÔngLêVăn An (Tranh)
 • ÔngVõVănKhuê (HaiKhuê) (Kìm, Tỳbà)
 • ÔngTrầnCôngSính (Kìm)
 • Ông Cao HoàiĐông (Kìm)
 • ÔngNguyễnĐìnhNghĩa (Sáo)
 • ÔngNgôNhậtThanh (Bầu)
 • ÔngChínTâm (Tranh)
 • BàHồThịBửu (PhạmVănNghiphunhân) (Ca)
 • BàHồTuyết Loan (MườiTânChâu) (Ca)

 

Nhạc Miền Trung:

 • Trưởng Ban Giáosư: ÔngNguyễnHữuBa (Kìm, Tranh, Cò, Bầu,Tỳbà)
 • ÔngVĩnhTrân (Bầu, Tỳbà)
 • ÔngNguyễnGiaCẩm (Kìm)
 • ÔngVĩnhPhan (Kìm, Tranh, Tỳbà)
 • ÔngBửuLộc (Tranh)
 • ÔngTrịnhChức (Tranh)
 • BàTuyếtHồi (Ca)

 

Nhạc Miền Bắc:

 • Trưởng Ban Giáosư: ÔngNguyễnVănNăng (Kìm)
 • ÔngTrầnViếtVấn (Tranh, Sáo)
 • ÔngVũHòa (Cò, Tiêu, Sáo)
 • Ông Kim Mã (đànĐáy)
 • ÔngMại (đànKìm)
 • Bà Kim Bảng (Ca)

 

Hát Bội:

Ban Cố vấn:

 • GiáosưĐoànQuangTấn, nguyênBộTrưởngBộGiáodục
 • ÔngNguyễnVănQuí, Đốcphủ
 • ÔngNgôCôngThiện, Đốcphủ, BộNộivụ
 • ÔngĐỗVănRỡ (Đốcphủ – PhủĐặctráchVănhóa)
 • ÔngNgọcLinh (soạngiả)

 

Thành phần Giảng viên:

 • QuýÔng: BaHạnh, ThànhTôn, ChínTài
 • QuýBà: BaĐắc, BaÚt, HaiNhỏ, NămSa-đéc.

 

Đàn đệm:

 • SáuVửng (đànCò)
 • VănLựa (đànCò, đànGáo, Kènthau)
 • TámNhứt (bộGõ)

 

 

 

 

Sân khấu Cải Lương:

Quý Bà:

 • TrươngPhụngHảo (BàBảyPhùngHá)
 • Kim Cúc (áinữÔngHuỳnhNăngNhiêu (BảyNhiêu), phunhânÔngNămChâu)
 • Kim Lan (áinữôngBảyNhiêu, emCô Kim Cúc, phunhânNhạcsỹGuitare – MandoBảy Y)
 • BíchThuận

Quý Ông:

 • NguyễnThànhChâu (NămChâu)
 • LêHoàiNở (soạngiả)
 • HuỳnhNăngNhiêu (BảyNhiêu)
 • DuyLân (soạngiả)
 • DuyChức (emÔngDuyLân)
 • Vi HuyềnĐắc (soạngiả)
 • TrầnTấnQuốc (nhàbáo)
 • NguyễnVănTài (kýgiả)

 

Đàn đệm:

 • HuỳnhVănSâm (SáuTửng) (Kìm)
 • TrầnVănDư (BaDư) (Tranh)
 • HàVănTân (ChínTrích) (Cò)

 

One thought on “Nhạc sư VĨNH BẢO : TRƯỜNG NHẠC SAIGON trước 1975

 1. thua ông,

  Theo tin tuc sau dây thi ông Nguyên Phung khg là giam dôc tu nam 1970 vi sao ông co biêt khg ? theo tôi biêt thi gia dinh ông Phung roi VN sau 1975 vây trong 5 nam do ông ta làm gi ??????

  “Năm 1970, nhạc sư Đỗ Thế Phiệt qua đời, và Nghiêm Phú Phi lên thay thế trong chức vụ Giám đốc Viện Quốc gia Âm Nhạc và Kịch “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s