Ra mắt sách “Chuyện người đàn bà ….năm con” của Lê Khắc Thanh Hoài, Paris, ngày 1 tháng 11, 2014


NHÓM BẠN VĂN NGHỆ PARIS

HÂN HẠNH KÍNH MỜI

LE KHAC THANH HOAI

LÊ KHẮC THANH HOÀI

Quý vị yêu Văn và Nhạc VN tham dự buổi ra mắt tiểu

thuyết và văn nghệ chiều thứ bảy :

Ngày 01/ 11 / 2014 lúc 15 giờ tại

118 rue de l’Ouest

Paris 14 ème, métro Pernety

CHƯƠNG TRÌNH :

Phần 1 : Giới Thiệu Tiểu Thuyết « Chuyện Người Đàn

Bà…Năm Con » của Lê Khắc Thanh Hoài.

Giáo Sư Phạm Thị Nhung và dịch giả Charlotte Đặng

phát biểu.

Phần 2 : Các nhạc sĩ giới thiệu tác phẩm : tth, Phạm

Đăng, Đào Tuấn Ngọc, Ngô Càn Chiếu, Lê Khắc Thanh

Hoài.

Với các giọng ca : Tuyết Dung, Usha, Thái Hà, Ngọc

Ánh, Hồng Thư, Kim Dung, Phạm Đăng, Ngô Càn

Chiếu và cây sáo (Flûtiste) Karine Courbeyrette.

Phần 3 : Giải lao và tác giả ký tặng tiểu thuyết.

Phần 4 : Hát tự do. Lời cảm tạ. Kết thúc chương trình.

Ban Tổ Chức Nhóm Bạn Văn Nghệ Paris rất vinh dự

với sự có mặt của quí vị yêu Văn và Nhạc VN.

Trân Trọng Kính Mời

Vào cửa tự do ( từ 15 giờ – 15g 30 )

http://www.lekhacthanhhoai.com/index.php/en/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s