45 phút: Xây dựng thương hiệu quốc gia qua du lịch và ẩm thực – FBNC


Ajoutée le 21 févr. 2014

Tư liệu của kênh truyền hình FBNC phỏng vấn TS. Nguyễn Nhã, GS. Trần Văn Khê và nhà nghiên cứu Hồ Thị Hoàng Anh về xây dựng thương hiệu quốc gia qua du lịch và ẩm thực.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s