Chào buổi sáng: Chuẩn hóa các món ăn và nhà hàng Việt Nam – HTV7, 20 THÁNG 10 2014


Ajoutée le 22 oct. 2014

Tài liệu lưu hành nội bộ của chương trình “Cùng nhau quảng bá bếp Việt ra thế giới” do Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã khởi xướng. Trích từ chương trình “Chào buổi sáng” phát lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 20/10/2014 trên kênh HTV7 (Đài Truyền hình Tp.HCM).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s