TIẾNG TƠ ĐỒNG:Tưởng niệm nghệ sĩ Thanh Hải & ca sĩ Giang Tử


Ajoutée le 25 oct. 2014

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ tưởng nhớ về cố nghệ sĩ Thanh Hải và nam ca sĩ Giang Tử. Nghệ sĩ Thanh Hải là một nghệ sĩ nổi tiếng ở bộ môn sân khấu cải lương những năm thập niên 60 trong đoàn Hương Mùa Thu của ông bầu Thu An. Ca sĩ Giang Tử là một trong những ca sĩ nổi tiếng cùng thời với Hương Lan, Giáng Thu… Sự ra đi của 2 nghệ sĩ đã để lại trong lòng những ngưỡi yêu cải lương và tân nhạc một sự tiếc thương. Mời quý vị cùng theo dõi.

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact Direct TV or your local cable providers.

© Saigon Broadcasting Television Network (SBTN): http://sbtn.net
© Youtube: http://youtube.com/SBTNOfficial
© Facebook: http://facebook.com/SBTNOfficial
© Twitter: http://twitter.com/SBTNOfficial

Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843
Email: sbtn@sbtn.tv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s