[SOL VANG] Những khoảnh khắc trong đêm liveshow Lê Uyên Phương , 8 tháng 11, 2014


joutée le 8 nov. 2014

Chương trình Sol vàng tháng 11, liveshow Lê Uyên – Phương – Dạ khúc cho tình nhân diễn ra vào ngày 8/11/2014 tại nhà hát Hoà Bình.
Website: http://solvang.vn
Facebook: https://www.facebook.com/liveshowsolvang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s