GRAND PRIX DE L’ACADEMIE DU DISQUE CHARLES CROS au disque “VIETNAM / TRAN QUANG HAI & BACH YEN “, Paris 1983


GRAND PRIX  DE L’ACADEMIE DU DISQUE CHARLES CROS au disque “VIETNAM / TRAN QUANG HAI & BACH YEN “, Paris 1983

Giải thưởng của Hàn lâm viện dĩa hát vinh danh dĩa hát “VIETNAM / TRAN QUANG HAI & BẠCH YEN” do hãng dĩa SM records 301197, Paris, 1983

IMG_6894

Grand Prix de l'Académie CHARLES CROS , Paris 1983