BẠCH YẾN LIVE SHOW , chương trình SOL VÀNG, nhà hát HÒA BÌNH , TP HCM, 13 tháng 12, 2014, lúc 19giờ 45


BACH YẾN sẽ trình diễn trong chương trình SOL VÀNG – BẠCH YẾN “ĐÊM ĐÔNG” tại nhà hát HÒA BÌNH , TP HCM, VIETNAM, vào ngày 13 tháng 12, 2014 lúc 19giờ45.

BẠCH YÊN Live Show organized by SOL VÀNG will take place at the theater HOA BINH , HCM city, Vietnam, on December 13th 2014 at 19:45 pm

bach yen sol vàng affiche

vnm_2014_6797758

bachyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s