Trần Quang Hải biểu diễn đàn môi trong liveshow Bạch Yến


Ajoutée le 20 déc. 2014

Trong đêm Liveshow Đêm Đông của danh ca Bạch Yến, GSTS Trần Quang Hải đã được mời trình diễn những tuyệt chiêu Đàn Môi, Đồng song thanh và gõ muỗng. Khán giả vô cùng phấn khích.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s