Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vọng thi tháng 2 năm 2014


Published on Jul 1, 2014

Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vọng thi tháng 2 năm 2014

Các bạn có thể xem thêm:

1. Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vọng thi tháng số 1 năm 2014
https://www.youtube.com/watch?v=B3xC7…

2. Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vọng thi tháng 2 năm 2014
https://www.youtube.com/watch?v=pNSNP…

3.Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vòng thi tháng số 3 năm 2014
https://www.youtube.com/watch?v=aCOde…

4. Thi giọng hát hay dân ca quan họ Bắc Ninh – Vòng thi quý số 1 năm 2014
https://www.youtube.com/watch?v=Bj9ej…

5. Thi giọng hát hay dân ca quan họ Bắc Ninh – Vòng thi tháng số 4 năm 2014
https://www.youtube.com/watch?v=ha8Fh…

Nguồn: http://quanhobacninh.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s