Phim tài liệu: Viên ngọc của đờn ca tài tử Nam Bộ – Tập 1


Published on May 1, 2014
Kênh Văn Hóa Việt (mới): https://www.youtube.com/user/vanhoaviet2
Kênh cũ sẽ ngừng hoạt động. Mời bạn đăng ký kênh mới để xem tiếp các chương trình văn hóa, giải trí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s