Văn Cô Bé Thượng Ngàn – Xuân Hinh


Ajoutée le 26 févr. 2013

Văn Cô Bé Thượng Ngàn – Xuân Hinh.

Nói về  hát, diễn  hài  thì Xuân Hinh   hay rồi,Còn  ở đây  rất  bật cười  là chơi  đàn  nguyệt sành điệu đến   nỗi tay trên bấm phím  thì  ngoáy  tít, tay  móng  thì   để  nguyên không thấy  chuyển động gì,rồi  có  lúc chuyển đổi  được kiểu   chơi đàn  nguyệt  thành ra đánh đàn  tính miền núi,gảy đàn  bằng 1  ngón tay.Đậy  là  cho hài   vào   theo thói quen làm  hề   hay tỏ  ra  sành điệu  toàn  năng ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s