Vĩnh biệt nghệ nhân Hà Thị Cầu, từ trần ngày 3 tháng 3, năm 2013 tại Yên Mộ, Ninh Bình, VIETNAM


Ajoutée le 3 mars 2013

Vào hồi 12g30 trưa ngày 3-3-2013, nghệ nhân Hà Thị Cầu đã trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà nhỏ của cụ tại Yên Mô, Ninh Bình, hưởng thọ 86 tuổi.

nhờ Hoài Lâm mà tôi đến được đây, nhìn cụ sao thấy xót xa quá ! cả cuộc đời sống kham khổ để giử gìn lại cho dân tộc ta một môn nghệ thuật tuyệt vời, dân tộc VN cảm ơn sự đóng góp to lớn của cụ, mong cụ được an nghĩ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s