TRẦN QUANG HẢI : NHẠC SƯ VĨNH BẢO mới sáng chế cách lên dây mới cho đờn kìm , tháng 1, 2015


130815164031_vinh_bao_traditional_vietnamese_musician_640x360_bbc_nocredit

Nhạc sư NGUYỄN VĨNH BẢO

Nhạc sư NGUYỄN VĨNH BẢO , người đã dâng hiến trọn cuộc đời cho nền cổ nhạc VIỆT NAM , và Đờn ca tài tử miền Nam .

Ông vừa sáng chế cách lên dây mới cho đờn kìm và đã cho nghe thí dụ cách rao trên đờn kìm với cách lên dây mới này vào tuổi 98. Một điều hiếm có trong lịch sử âm nhạc . Ông sở trường về đờn tranh (đã sáng chế cây đờn tranh 17 dây, 19 dây và 21 dây từ hơn 60 năm nay và hiện nay đờn tranh lưu hành ở Việt Nam là 17 dây chứ không còn 16 dây như ngày xưa), đờn kìm , đờn bầu, đờn xến, vv…..

vinh bao dan tranh

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo với đờn tranh do ông sáng chế ra

vinh-bao-ordi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo dạy qua mạng

vinh bao dao tan

GS Trần Văn Khê và nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (giải Đào Tấn)

vinh bao huan chuong arts et lettres

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo nhận huy chương nghệ thuật và văn học của Pháp

vinh bao day don tranh cho ngoai quoc

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo dạy đòn tranh cho học trò ngoại quốc

vinh bao

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo với đờn kìm

bằng ban khen nhạc sư nguyen vinh bao

Bằng khen nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo có công đóng góp đờn ca tài tử (2014)

disque ocora vinh bao tvk

Dĩa hát OCORA (Pháp) với nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và GS Trần Văn Khê (1972)

dvd-bia-3-thu-tu-hoc-dan-tranh-vinh-bao

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo truyền dạy đờn tranh qua bộ dĩa DVD do nhóm học trò ở Mỹ phát hành

NT Phong & NV Bao

GS Nguyễn Thuyết Phong (người biên soạn quyển sách về cuộc đời nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, sẽ được phát hành trong một tương lai gần) và nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Sự đóng góp của nhạc sư NGUYỄN VĨNH BẢO rất to lớn và chưa có một nghệ nhân nào ở Việt Nam có đủ khả năng để phát huy đờn ca tài tử như ông .Làm sao có thể hội tụ ở một nhạc sĩ cổ truyền vừa là một nhạc sĩ tài ba, một nhà đóng đờn sáng tạo, một giáo sư quán thông cổ nhạc (từng là giáo sư đờn tranh ở trường quốc gia âm nhạc Saigon trong hai thập niên 50 và 60, từng giảng dạy ở Hoa Kỳ, Pháp), một nhà nghiên cứu đờn tranh qua âm thanh học (acoustique), từng được nhiều bằng khen thưởng (giải Đào Tấn, bằng ban khen về đờn ca tài tử) và huy chương nghệ thuật và văn học (officier des Arts et des Lettres của Pháp), người duy nhứt ở Việt Nam và cả thế giới về cách truyền dạy đờn tranh qua mạng (enseignement sur internet), người có nhiều học trò Mỹ (Alexander Cannon), Pháp (Jean Christophe Maillard), Việt (nhiều học trò ở Mỹ, Pháp, Úc) tới học hỏi về đờn ca tài tử

Tôi là người có diễm phúc được học hỏi với nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo trực tiếp hay qua hệ thống SKYPE từ nhiều năm qua và đã được nhạc sư chỉ dạy tận tường khai sáng sự hiểu biết của tôi về nguồn gốc đờn ca tài tử, tiểu sử của những bậc nhạc sĩ tài danh , và nguồn gốc bản Dạ cổ hoài lang .

Trong phạm vi bài này, tôi giới thiệu cách lên dây mới cho đờn kìm mà nhạc sư vừa sáng tạo ra vào tháng giêng  năm 2015, một đóng góp lớn cho sự phát huy đòn ca tài tử nói riêng , cho cổ nhạc miền Nam nói chung .

Trần Quang Hải, 1 tháng 2, 2015.

vinh-bao-tqh-12-2007

Đàn Kìm dây mới sáng chế:

 

Dây to số 2 trơn  CÔNG   tạm dịch  Fa

Dây nhỏ số 1 trơn  XỰ     tạm dịch  La

Dây to (2)     bấm phím 1      Hò   sol

Dây nhò (1)  bấm phím 1      xư    si

 

Phím                1          2            3            4            5            6            7            8

Dây  1             xư        xê        cống      công       ú            u           xê        cống 

                        si         ré          mi            fa           la            si           ré          mi

 

Dấy  2            hò         xư       xang        xê        công        liêu       xư     xang 

                          sol         si          do              ré             fa              sol        si        do

Những bài viết về nhạc sư NGUYỄN VĨNH BẢO có thể tìm đọc ở trang blog

https://tranquanghai1944.com/category/nguyen-vinh-bao-2/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s