THẬP CHỈ ĐẠO : 6 bước thực hành thập chỉ đạo


Thập chỉ đạo

In bài này

6 bước thực hành thập chỉ đạo

 Thực hành Thập chỉ đạo: Bước 1 – Khi đng 

* Vê các  đầu ngón tay, ngón chân trước lúc đi ngủ, sau khi thức dậy
– Kích thích vòng tiểu tuần hoàn.
– Giúp các tế bào diễn ra sự trao đổi chất tốt hơn.
– Giải pháp phòng bệnh tốt nhất cho mọi phương pháp điều trị.
* Hưng phấn – Ức chế
– Vê lưng các đầu ngón => Kích thích hưng phấn =>  vào buổi sáng.
– Vê nơi lòng các ngón => Ức chế => Giảm sự hưng phấn => Làm êm diệu trước lúc đi ngủ.

Thực hành Thập chỉ đạo: Bước 2 – KHAI THÔNG

KHAI THÔNG TAY

* Khai thông kinh khí: Khóa móng + Đẩy lóng.

* Khai thông Huyết mạch: Khóa Hổ Khẩu + Đẩy lóng

Trong trường hợp cần chuyển khí huyết sang bên đối diện:

* Khóa Nhân tâm bên lành + Ngũ Bội 54321

=> Chuyển khí từ bên lành sang làm mạnh cho bên bệnh.

* Khóa Hộ Khẩu + Hoàng Lưu + bật Dương Hữu bên lành

=> Chuyển khí từ bên lành sang làm mạnh cho bên bệnh.

KHAI THÔNG CHÂN
* Khai thông Kinh khí: khóa móng + Đẩy lóng
* Khai thông Huyết mạch: Khóa Khô khốc + đỡ Achiles + Đẩy lóng 54321

KHÓA MÓNG + ĐẨY LÓNG TAY

KHÓA MÓNG ĐẨY + ĐẨY LÓNG CHÂN

KHÓA HỘ KHẨU + ĐẨY MẠCH TAY

Thực hành Thập chỉ đạo: Bước 3 – DẪN CHUYỂN LÊN ĐẦU

DẪN CHUYỂN XUỐNG CHÂN

DẪN CHUYỂN QUA BÊN
Dẫn kinh khí đi qua tay đối diện cùng bên ( chuyển khí).
Khóa Hộ Khẩu + Khóa Nhân Tam + Đẩy lóng.
Các khớp tương ứng với cơ quan
* Khớp lóng 1 => Khớp vai
* Khớp lóng 2 => Khớp khủy tay
* Khớp lóng 3 => Khớp cổ tay
các ngón tương ứng với
* Ngón 1&2 => Mặt trong cánh tay
* Ngón 3 =>  Mặt giữa cánh tay.
* ngón 4& 5 => Mặt ngoài cánh tay
DẪN CHUYỂN ĐẾN KHIẾU
Dẫn kinh khí vào các Khiếu của các tạng phủ liên hệ ( kết hợp với khóa ngón)
* Ngón 1 => Phế => Mũi
* Ngón 2 => Tỳ => Miệng
* ngón 3 => Tâm => Lưỡi
* Ngón 4 => Can => Mắt
* Ngón 5 => Thận => Tai.
DẪN CHUYỂN ĐẾN TẠNG
Cách tác động lên Bí Huyền
* Khóa Khô khốc + Khóa Achiles
* Khóa Kheo và Bí Huyền liên hệ
Ví dụ:
Khóa Bí Huyền 5 + Khóa Kheo
@ Gây ấm thận: Bấm Ngũ Bội 5
@ Gây ấm can: Bấm Ngũ Bội 4
@ Gây ấm ngực: Bấm Ngũ Bội 3
@ Gây ấm tỳ: Bấm Ngũ Bội 2
@ Gây ấm phế: Bấm Ngũ Bội 1
Khóa Bí Huyền 5 + Khóa Kheo
* Bấm Ngũ bội 5 – Thận: làm ấm từ thắt lưng trở xuống
* Bấm Ngũ bội 4 – Can: làm ấm nửa người bên trái
* Bấm Ngũ bội 3 – Tâm: làm ấm nực và hai bàn tay
* Bấm Ngũ bội 2 – Tỳ: làm ấm toàn thân
* Bấm Ngũ bội 1 – Phế: làm ấm người bên phải.
Khóa Bí Huyền 5 + Khóa Kheo
* Bấm Ngũ bội 5 – Thận: tác động lên lỗ tai => chữa điếc
* Bấm Ngũ bội 4 – Can: tác động lên mắt => Chữa mắt thâm
* Bấm Ngũ bội 3 – Tâm: tác động lên lưỡi => chữa câm
* Bấm Ngũ bội 2 – Tỳ: tác động lên môi =. chữa môi thâm
* Bấm Ngũ bội 1 – Phế: tác động lên mũi => làm ấm mũi.

Thực hành Thập chỉ đạo: Bước 4 – BƠM MÁU

BƠM MÁU LÊN ĐU
* Khóa Hổ Khẩu + Hoàng Ngưu
– Khóa Chí Thế 1-2 + đẩy Chí Thế 4-5
– Khóa Chí Thế 4-5 + đẩy Chí Thế 1-2
=> Đẩy cùng lúc hai Chí Thế
=> Đẩy Khô Lạc
=> Bóp Tứ Thế tay
+ Bên ngoài: bóp từ dưới lên trên – đẩy máu lên đầu
+ Bên trong: bóp từ trên xuống dưới – đưa máu xuống tay.
=> Day 3 Sinh Huyệt:  Thái Lâu, Ân Suốt, Thủ Mạnh.
Chú Ý !
Khi bơm máu dùng 1 trái banh hoặc dùng tay kẹp vào nách để hạn chế lưu lượng máu chảy về tim.
* Đổi tay, bơm máu tương tự
* Khoá Hộ Khẩu + bấm Đoạn thế – Khư Nai
* Khóa Cao Thống + Day Khô lạc 1
* Khóa Cao Thống + Bóp cơ Ức đòn chủm
– Bóp từ dưới lên trên  => dẫn máu vào tai
– Bóp từ trên xuống dưới => dẫn máu vào lưỡi.

BƠM MÁU XUNG CHÂN 

* Khóa Kheo + Day Bí Huyền 7 – 8
* Bóp Tứ Thế Chân
* Khóa Achiles + Đẩy Đắc Quan
* Khóa Achiles + Khô Khốc ( dụng cụ)
* Khóa Định Tử 1-2 + Day Định Tử 4-5
* Khóa Định Tử 4-5 + Day Định Tử 1-2
* Cùng day hai định tử.

Thực hành Thập chỉ đạo: Bước 5 – ĐC TR

Thực hành Thập chỉ đạo: Bước 6 – GIẢI HUYỆT – 12 huyệt căn bản

http://dienchanviet.com/thap-chi-dao?start=5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s