GS Trần Quang Hải dạy gõ muỗng giáo viên mầm non Hoa Hồng Đỏ (p1) , VIETNAM


Ajoutée le 5 févr. 2015

chương trình Chuyên đề Âm Nhạc Dân Tộc “KHÁM PHÁ ĐÀN MÔI VÀ NGHỆ THUẬT GÕ MUỖNG”
Diễn giả: GS-TS Trần Quang Hải và Đặng Văn Khai Nguyên
Khách mời: Danh ca Bạch Yến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s