BÌNH LUẬN CHO CLIP “Ấm áp ngày chúc tết thầy”, 21.02.2015


http://tv.tuoitre.vn/tin/13569/am-ap-ngay-chuc-tet-thay

tran van khe 21 02 2015

Những lứa học trò nay đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm cũng tìm về bên thầy để chúc tết, để ôn lại nghĩa tình và để cùng lưu giữ truyền thống mồng 3 đi chúc tết thầy. (21/02/2015)