Ouvrage paru: DE PÈRE INCONNU de PHẠM NGỌC LÂN, editions L’HARMATTAN , Paris,2015


De Père Inconnu
De Pham Ngoc Lân (Auteur)
Publié par L’H
armattan
L’auteur nous raconte l’histoire d’une famille vietnamienne ayant vécu au Viêt Nam dans la deuxième moitié du XXème siècle. Les jeunes de la diaspora vietnamienne qui n’ont pas vécu les épreuves de leurs aînés ni savouré les jours heureux d’un “Viêt Nam d’antan ” pourront, à travers cet ouvrage, mieux connaître le pays de leurs ancêtres. Les férus d’histoire apprécieront les nombreuses références historico-politiques et le lecteur curieux découvrira quelques facettes d’un Viêt Nam vu à travers le regard lucide de l’auteur.
Phạm Ngọc Lân chuyển soạn và độc tấu:
1. Adelita – Tarrega (Mộng Ảo) Lời Việt : Phạm Ngọc Lân
2. Romance  (Tình Anh) Lời Việt : Sóng Việt Đàm Giang
3. La Cumparsita (Tình Hoài Nhớ) Lời Việt : Sóng Việt Đàm Giang
4. Les Feuilles Mortes (Mùa Thu Lá Úa) Lời Việt : Phạm Ngọc Lân
Thưa quý vị và các bạn.
 
Cuốn sách “De Père Inconnu” của tôi đã được nhà xuất bản L’Harmattan ở Paris phát hành rộng rãi trong tháng 2 vừa qua.
 
– Bên Pháp:
 
Có thể đặt mua ở bất kỳ tiệm sách nào, giá 35 euros, hoặc mua qua trang Web của L’Harmattan, được bớt 5%.
Tôi cũng có thể gửi trực tiếp đến độc giả một bản với chữ ký, với giá 30 euros (vì tôi mua với tư cách tác giả được bớt) thêm 5 euros tiền gửi, tổng cộng 35 euros.
Chi phiếu đề “à l’ordre de : Pham Ngoc Lan” và gửi về
M. Pham Ngoc Lan, 23 rue de Queribus, 31120 Roquettes
– Ngoài nước Pháp:
Cũng có thể mua trên trang Web của L’Harmattan.fr, hoặc Amazon.fr và những web bán sách khác, tiền gửi sách khá nặng, tùy nước.
Tôi cũng có thể gửi đến độc giả một bản với chữ ký, với giá 35 euros kể cả cước phí. Ở Âu Châu gửi chi phiếu bằng euros như trên đã nói.
Độc giả bên Mỹ gửi thẳng check 40 dollars, đề “order of : Huong L. Quan” và gửi về
Mrs Huong L. Quan, 6815 William Wallace Wy, Austin, TX 78754
 Tôi có dự tính sẽ cho ra đời bản tiếng Anh và tiếng Việt.
 Bản tiếng Anh cần người dịch chuyên môn từ Pháp ngữ qua Anh ngữ. Hiện nay tôi đang lo tìm người dịch.
Bản tiếng Việt, tôi sẽ viết lại, không phải là một bản dịch từ tiếng Pháp qua tiếng Việt.
Cám ơn quý vị và các bạn đã và sẽ giới thiệu giúp tôi đứa con tinh thần này.
Phạm Ngọc Lân
pham ngoc lan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s