Bạch Yến – Tình Ca Lam Phương (2014) [HD]


Published on Oct 17, 2014

Bạch Yến: “Đêm Đông”, Ngày Ấy và Bây Giờ: http://jeffreythaiblog.blogspot.com/2…

Bạch Yến – Ca Sĩ Đẳng Cấp Quốc Tế: http://jeffreythaiblog.blogspot.com/2…

Bạch Yến Collection:http://jeffreythaiblog.blogspot.com/2…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s