GS Trần Văn Khê nhận Giải thưởng Phan Châu Trinh


Published on Aug 29, 2013

GS Trần Văn Khê nhận giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh 2011 do những đóng góp xuất sắc trong việc nghiên cứu và quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam ở trong và ngoài nước. Đây là giải thưởng trao hằng năm cho các cá nhân có cống hiến xuất sắc trong các lĩnh vực Giáo dục, Nghiên cứu văn hoá, Việt nam học và Dịch thuật. Giải mang tên Phan Châu Trinh – là nhà cách mạng, nhà cải cách và là nhà văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ 20….