GS Trần Văn Khê nhận Giải thưởng Phan Châu Trinh


Published on Aug 29, 2013

GS Trần Văn Khê nhận giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh 2011 do những đóng góp xuất sắc trong việc nghiên cứu và quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam ở trong và ngoài nước. Đây là giải thưởng trao hằng năm cho các cá nhân có cống hiến xuất sắc trong các lĩnh vực Giáo dục, Nghiên cứu văn hoá, Việt nam học và Dịch thuật. Giải mang tên Phan Châu Trinh – là nhà cách mạng, nhà cải cách và là nhà văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ 20….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s