Bạch Yến – Hợp Tuyển: Đêm Đông [HD]


Published on Dec 7, 2014

Bạch Yến: “Đêm Đông”, Ngày Ấy và Bây Giờ: http://jeffreythaiblog.blogspot.com/2… Bạch Yến Collection: http://jeffreythaiblog.blogspot.com/2… SONG LIST 01) Đêm Đông – Nguyễn Văn Thương 02) Hải Ngoại Thương Ca – Nguyễn Văn Thương 03) Lời Buồn Thánh – Trịnh Công Sơn 04) Đêm Buồn – Lam Phương 05) Đơn Côi – Lam Phương 06) Bến Cũ – Anh Việt 07) Em Tôi – Lê Trạch Lựu 08) Sài Gòn Ra Đường 09) Yêu Anh Em Hỏi – Văn Sơn Trường 10) Tình Kỷ Nữ – Phạm Duy 11) Hãy Cứ Là Tình Nhân – Tú Minh 12) Người Có Nhớ Ta Chăng – Lê Tín Hương 13) Giọt Mưa Thu – Đặng Thế Phong 14) Buồn Ơi Chào Mi – Nguyễn Ánh 9 15) Đi Với Tôi Đến Chốn Trời Xa – Canh Thân 16) Cho Em Quên Tuổi Ngọc – Lam Phương (Hát với Trần Thu Hà)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s