Diễn Xướng Chầu Văn Đồng Bằng Bắc Bộ 11-1-2015 Tại Nhà Hát Kim Mã ( Phần 1 )


Ajoutée le 25 janv. 2015

Chương trình Ca Nhạc Nghệ Thuật – Diễn Xướng Chầu Văn , Với Sự tham gia của Các Nghệ sỹ nổi tiếng Trong & ngoài nước , Được Tổ chức tại Nhà hát Kim Mã Ngày 11-1-2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s