Vở chèo Hồ Xuân Hương , VIETNAM


Ajoutée le 9 oct. 2013

Đạo diễn, NSND Bùi Đắc Sừ
Tác giả kịch bản: Thuỳ Linh – Bùi Đức Hạnh
NSƯT Vân Quyền – Hồ Xuân Hương
NSƯT Quốc Anh – Chiêu Hổ
NSƯT Thanh Mạn – Chủ quán Hồng Châu
NS Minh Tân – Bà chúa Huệ
NS Thu Hằng – Đào Liên
NS Trần Hải – Tổng Cóc

…Tập thể diễn viên nhà hát Chèo Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s