NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 8a


” MỘNG DƯỚI HOA” (Phạm Đình Chương)

“TRƯỜNG LÀNG TÔI” (Phạm Trọng Cầu)

“NGỰA PHI ĐƯỜNG XA” (Lê Yên)

“TÌNH QUÊ” (Phan Bá Chức – Hàn Mạc Tử)

“NẮNG XUÂN CỦA TÔI” (Nguyễn Hữu Thiết)

“LỐI VỀ XÓM NHỎ” (Trịnh Hưng)

“BÓNG NGƯỜI CÙNG THÔN” (Y Vân)

Những tình khúc vượt thời gian 7a


”                  ” (Phạm Mạnh Cương)

“AI LÊN XỨ HOA ĐÀO” (Hoàng Nguyên)

“ÁO LỤA HÀ ĐÔNG ” (Ngô Thụy Miên – Nguyên Sa)

”                            ” (Hoàng Trọng)

“TIẾNG XƯA” (Dương Thiệu Tước)

“TÓC MÂY” (Phạm Thế Mỹ)

NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 6


“GỢI GIẤC MƠ XƯA” (Lê Hoàng Long )

“CÔ HÀNG NƯỚC” (Vũ Minh)

“BÁNH XE LÃNG TỬ” (Trọng Khương)

“NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC” (Tô Hải)

“THU QUYẾN RỦ” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

“XÓM ĐÊM” (Phạm Đình Chương)

“TÓC EM CHƯA ÚA NẮNG HÈ” (Phạm Mạnh Cương)

“YÊU” (Văn Phụng)

NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 5


“CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG” (Tuấn Khanh)

“CÔ HÀNG CÀ PHÊ” (Canh Thân)

“MƯA” (Văn Phụng – Văn Khôi)

“NGƯỜI EM SẦU MỘNG” (Y Vân – Lưu Trọng Lư)

“HOÀI CẢM” (Cung Tiến)

“XUÂN VÀ TUỔI TRẺ ” (La Hối – Thế Lữ)

“NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU” (Phạm Đình Chương)

“NẮNG CHIỀU” (Lê Trọng Nguyễn )

NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 4


Mise en ligne le 2 nov. 2011

“TRỞ VỀ” (Châu Kỳ)

“LẠNH LÙNG” (Đinh Việt Lang)

“LỠ CUNG ĐÀN” (Hoàng Giác)

“TIẾNG CHUÔNG CHIỀU THU” (Tô Vũ)

“GỬI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

“GIÒNG AN GIANG ” (Song Việt Thu)

“AI ĐI NGOÀI SƯƠNG GIÓ ” (Nguyễn Hữu Thiết)

NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 3


Mise en ligne le 1 nov. 2011

“EM ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯA” (Tô Vũ)

“TRĂNG MỜ BÊN SUỐI” (Lê Mộng Nguyên)

“QUÊ MẸ” (Thu Hồ)

“ĐÊM THU” (Đặng Thế Phong)

“RU CON BẮC BỘ” (NSND Thu Hiền hát)

“NGÀY VỀ” (Hoàng Giác)

“CHIỀU TÍM” (Đinh Hùng – Đan Thọ)

“DỪNG BƯỚC GIANG HỒ” (Hoàng Trọng)

Những tình khúc vượt thời gian 2


Mise en ligne le 1 nov. 2011

“NỖI LÒNG” (Nguyễn Văn Khánh)

“MỘNG CHIỀU XUÂN” (Ngọc Bích)

“MỘT THỜI YÊU ĐÀN” (Hoàng Trọng )

“ĐÊM ĐÔNG” (Nguyễn văn Thương)

“SƠN NỮ CA” (Trần Hoàn)

“THOI TƠ” (Đức Quỳnh)

“DƯ ÂM” (Nguyễn Văn Tý)

“CÙNG MỘT KIẾP HOA” (Võ Đức Phấn)

Những tình khúc vượt thời gian 1


Mise en ligne le 3 nov. 2011
“BIỆT LY” (Doãn Mẫn)
“MƠ HOA” (Hoàng Giác)
 “CON THUYỀN KHÔNG BẾN” (Đặng Thế Phong)
“TÌNH NGHỆ SĨ ” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh)
“AI VỀ SÔNG TƯƠNG” (Thông Đạt)
“TÀ ÁO TÍM” (Hoàng Nguyên)
“MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI” (Phạm Trọng Cầu)
“ĐOÀN LỮ NHẠC” (Đỗ Nhuận)
  • Musique

    • “Mo Hoa” de Nhac Truyen Thong (eMusic)