NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 8a


” MỘNG DƯỚI HOA” (Phạm Đình Chương)

“TRƯỜNG LÀNG TÔI” (Phạm Trọng Cầu)

“NGỰA PHI ĐƯỜNG XA” (Lê Yên)

“TÌNH QUÊ” (Phan Bá Chức – Hàn Mạc Tử)

“NẮNG XUÂN CỦA TÔI” (Nguyễn Hữu Thiết)

“LỐI VỀ XÓM NHỎ” (Trịnh Hưng)

“BÓNG NGƯỜI CÙNG THÔN” (Y Vân)

NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 6


“GỢI GIẤC MƠ XƯA” (Lê Hoàng Long )

“CÔ HÀNG NƯỚC” (Vũ Minh)

“BÁNH XE LÃNG TỬ” (Trọng Khương)

“NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC” (Tô Hải)

“THU QUYẾN RỦ” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

“XÓM ĐÊM” (Phạm Đình Chương)

“TÓC EM CHƯA ÚA NẮNG HÈ” (Phạm Mạnh Cương)

“YÊU” (Văn Phụng)

NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 5


“CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG” (Tuấn Khanh)

“CÔ HÀNG CÀ PHÊ” (Canh Thân)

“MƯA” (Văn Phụng – Văn Khôi)

“NGƯỜI EM SẦU MỘNG” (Y Vân – Lưu Trọng Lư)

“HOÀI CẢM” (Cung Tiến)

“XUÂN VÀ TUỔI TRẺ ” (La Hối – Thế Lữ)

“NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU” (Phạm Đình Chương)

“NẮNG CHIỀU” (Lê Trọng Nguyễn )

NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 4


Mise en ligne le 2 nov. 2011

“TRỞ VỀ” (Châu Kỳ)

“LẠNH LÙNG” (Đinh Việt Lang)

“LỠ CUNG ĐÀN” (Hoàng Giác)

“TIẾNG CHUÔNG CHIỀU THU” (Tô Vũ)

“GỬI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

“GIÒNG AN GIANG ” (Song Việt Thu)

“AI ĐI NGOÀI SƯƠNG GIÓ ” (Nguyễn Hữu Thiết)