NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 3


Mise en ligne le 1 nov. 2011

“EM ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯA” (Tô Vũ)

“TRĂNG MỜ BÊN SUỐI” (Lê Mộng Nguyên)

“QUÊ MẸ” (Thu Hồ)

“ĐÊM THU” (Đặng Thế Phong)

“RU CON BẮC BỘ” (NSND Thu Hiền hát)

“NGÀY VỀ” (Hoàng Giác)

“CHIỀU TÍM” (Đinh Hùng – Đan Thọ)

“DỪNG BƯỚC GIANG HỒ” (Hoàng Trọng)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s