NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 5


“CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG” (Tuấn Khanh)

“CÔ HÀNG CÀ PHÊ” (Canh Thân)

“MƯA” (Văn Phụng – Văn Khôi)

“NGƯỜI EM SẦU MỘNG” (Y Vân – Lưu Trọng Lư)

“HOÀI CẢM” (Cung Tiến)

“XUÂN VÀ TUỔI TRẺ ” (La Hối – Thế Lữ)

“NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU” (Phạm Đình Chương)

“NẮNG CHIỀU” (Lê Trọng Nguyễn )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s