NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 6


“GỢI GIẤC MƠ XƯA” (Lê Hoàng Long )

“CÔ HÀNG NƯỚC” (Vũ Minh)

“BÁNH XE LÃNG TỬ” (Trọng Khương)

“NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC” (Tô Hải)

“THU QUYẾN RỦ” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

“XÓM ĐÊM” (Phạm Đình Chương)

“TÓC EM CHƯA ÚA NẮNG HÈ” (Phạm Mạnh Cương)

“YÊU” (Văn Phụng)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s