NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 8a


” MỘNG DƯỚI HOA” (Phạm Đình Chương)

“TRƯỜNG LÀNG TÔI” (Phạm Trọng Cầu)

“NGỰA PHI ĐƯỜNG XA” (Lê Yên)

“TÌNH QUÊ” (Phan Bá Chức – Hàn Mạc Tử)

“NẮNG XUÂN CỦA TÔI” (Nguyễn Hữu Thiết)

“LỐI VỀ XÓM NHỎ” (Trịnh Hưng)

“BÓNG NGƯỜI CÙNG THÔN” (Y Vân)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s