The Making of Asia 76 – Hành Trình Một Giấc Mơ. Full Show


Ajoutée le 28 mars 2015

Mời quý vị cùng xem những thước phim thú vị đằng sau sân khấu của đại nhạc hôi Asia 76. Journey to a Dream. Hành trình một giấc mơ. DVD và Blu ray sẽ phát hành giữa tháng 4, 2015.

Website: http://www.trungtamasia.com
Vimeo: http://www.vimeo.com/asiaonline
Facebook: http://www.facebook.com/theasiachannel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s