NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 10b


Mise en ligne le 13 nov. 2011

1. Hương xưa – Cung Tiến – Trần Thu Hà
2. Tôi đi giữa hoàng hôn – Văn Phụng – Vân Trường
3. Qua xóm nhỏ – Mạnh Phát – Cẩm Ly
4. Thương quá Việt Nam – Phạm Thế Mỹ – Quang Linh
5. Lá đổ muôn chiều – Đoàn Chuẩn – Thu Phương
6. Mơ khúc tương phùng – Lam Minh – Tam ca Áo trắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s