Nhạc sĩ dương cầm UYÊN PHƯƠNG và the Berklee Jazz Trio hoà tấu ca khúc Mộng Dưới Hoa – nhạc Phạm Đình Chương


Published on Apr 16, 2015

Nhạc sĩ dương cầm Uyên Phương và the Berklee Jazz Trio hoà tấu ca khúc Mộng Dưới Hoa – nhạc Phạm Đình Chương, phổ thơ Đinh Hùng, theo thể điệu Jazz. (Hoà âm: Uyên Phương)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s