Giọt Nước Mắt Cho Saigon – Những bài hát về Tháng Tư Đen 30-04-1975


Ajoutée le 12 avr. 2015

Danh sách bài hát:

1954 Cha Bỏ Quê – 1975 Con Bỏ Nước – Khánh Ly
Tôi Cố Bám – Khánh Ly
Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh – Ngọc Minh
Tháng Tư Buồn – Thanh Tuyền
Một Chút Quà Cho Quê Hương – Ngọc Lan
Saigon Niềm Nhớ Không Tên – Kiều Nga
Đêm Chôn Dầu Vượt Biển – Khánh Ly
Quê Hương Bỏ Lại – Thiên Trang
Em Theo Đoàn Lưu Dân – Khánh Ly
Chiều Tây Đô – Duy Quang
Người Ở Lại Đưa Đò – Thanh Tuyền
Người Di Tản Buồn – Elvis Phương
Việt Nam Sau Ngày Hòa Bình – Thanh Tuyền
Saigon Chỉ Vui Khi Các Anh Về – Khánh Ly
Có Những Buổi Chiều Chết Trong Niềm Nhớ – Khánh Ly
Saigon Của Tôi – Julie Quang
Ai Trở Về Xứ Việt – Tuấn Anh
Cho Thành Phố Mất Tên – Khánh Ly
Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt – Khánh Ly
Khi Xa Saigon – Elvis Phương
Khóc Một Dòng Sông – Anh Quý
Lời Ru Cho Đà Nẵng – Khánh Ly
Mẹ Việt Nam Ơi – Khánh Ly
Mời Em Về – Ngọc Lan
Một Lần Miên Viễn Xót Xa – Việt Dzũng
Nắng Quê Hương – Việt Dzũng
Nếu Tôi Còn Sống Mà Trở Về – Hương Lan
Saigon Ơi Vĩnh Biệt – Tuấn Anh
Ta Ở Trời Tây Nhớ Trời Đông – Khánh Ly