PHẠM NGỌC LÂN : Con Đường Cái Quan #3/3 miền Nam


mời quý anh chị và quý bạn nghe lại trường ca Con Đường Cái Quan của Phạm Duy (11 bài trên tổng số 19), được chia làm 3 phần Bắc, Trung, Nam với hai giọng ca của Phan Thanh Hằng và Phạm Ngọc Lân. Giới thiệu: Quản Mỹ Lan. Hình ảnh và trình bày: Phạm Bạch Yến.

Ajoutée le 4 janv. 2014

* CĐCQ – #1 miền Bắc :http://www.youtube.com/watch?v=XsHg5v…
* CĐCQ – #2 miền Trung : http://www.youtube.com/watch?v=Fa9C4P…

PHẠM NGỌC LÂN : Con Đường Cái Quan #2/3 miền Trung


mời quý anh chị và quý bạn nghe lại trường ca Con Đường Cái Quan của Phạm Duy (11 bài trên tổng số 19), được chia làm 3 phần Bắc, Trung, Nam với hai giọng ca của Phan Thanh Hằng và Phạm Ngọc Lân. Giới thiệu: Quản Mỹ Lan. Hình ảnh và trình bày: Phạm Bạch Yến.

Ajoutée le 4 janv. 2014

* CĐCQ – #1 miền Bắc :http://www.youtube.com/watch?v=XsHg5v…
* CĐCQ – #3 miền Nam : http://www.youtube.com/watch?v=KFlPau…

PHẠM NGỌC LÂN : Con Đường Cái Quan #1/3 miền Bắc


mời quý anh chị và quý bạn nghe lại trường ca Con Đường Cái Quan của Phạm Duy (11 bài trên tổng số 19), được chia làm 3 phần Bắc, Trung, Nam với hai giọng ca của Phan Thanh Hằng và Phạm Ngọc Lân. Giới thiệu: Quản Mỹ Lan. Hình ảnh và trình bày: Phạm Bạch Yến.

Ajoutée le 4 janv. 2014

* CĐCQ – #2 miền Trung : http://www.youtube.com/watch?v=Fa9C4P…
* CĐCQ – #3 miền Nam : http://www.youtube.com/watch?v=KFlPau…

Các nghệ sĩ ĐÀN BẦU trình diễn và gặp gỡ – Hà nội 12-2014


Ajoutée le 28 mars 2015

truyền hình H1 ( trích đoạn ) , các nghệ sĩ ưu tú : KIM ANH , LỆ QUYÊN , PHAN KIM THÀNH ,TOÀN THẮNG , HOÀNG XUÂN BINH ,HOÀNG ANH TÚ , BÙI LỆ CHI , BICH NGA , CAO MAI NHI , NGỌC BÍCH ,THANH HƯƠNG , LÊ VĂN HOẠT, BÍCH HUỆ , MAI VĂN HIÊN , MAI THỦY, HOANG TRUNG , TRƯỜNG GIANG , NGUYỄN QUANG LỢI …