Các nghệ sĩ ĐÀN BẦU trình diễn và gặp gỡ – Hà nội 12-2014


Ajoutée le 28 mars 2015

truyền hình H1 ( trích đoạn ) , các nghệ sĩ ưu tú : KIM ANH , LỆ QUYÊN , PHAN KIM THÀNH ,TOÀN THẮNG , HOÀNG XUÂN BINH ,HOÀNG ANH TÚ , BÙI LỆ CHI , BICH NGA , CAO MAI NHI , NGỌC BÍCH ,THANH HƯƠNG , LÊ VĂN HOẠT, BÍCH HUỆ , MAI VĂN HIÊN , MAI THỦY, HOANG TRUNG , TRƯỜNG GIANG , NGUYỄN QUANG LỢI …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s