CA SĨ QUỲNH GIAO và KIM TƯỚC : NHỮNG CA KHÚC HAY NHẤT, thực hiện : TRẦN NĂNG PHÙNG


  • de Tran Nang Phung
  • 30 vidéos
  • 15 910 vues
  • Last updated on 30 avr. 2015
Playlist này được thực hiện theo yêu cầu của Pianist Minh Ngọc và Pianist Mỹ Lệ để tưởng niệm đồng môn Pianist và ca sĩ QUỲNH GIAO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s