BẠCH YẾN nhận bằng chứng chỉ của ông thị trưởng thành phố Fountain Valley nhân kỳ sang Mỹ trình diễn vào tháng 10, 2014


BẠCH YẾN received this certificate during her show in the United states last October 2014.

BẠCH YẾN nhận bằng chứng chỉ của ông thị trưởng thành phố Fountain Valley nhân kỳ sang Mỹ trình diễn vào tháng 10, 2014

IMG_5546